Vzorkovací frekvence

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Při digitalizaci spojitého analogového signálu dochází k vytvoření velkého množství vzorků (desítek tisíc) sledovaného signálu za každou vteřinu. Čím větší počet vzorků získáme, tím podobnější bude digitální signál analogovému spojitému signálu, tedy tím kvalitnější zvuk dostaneme. Audio CD používají vzorkovací frekvenci 44,1kHz, což znamená že za jednu vteřinu odečtou z analogového signálu 44100 hodnot. Ani to však nemusí pro „dokonalý“ zvuk stačit, a tak se někdy používají i vyšší vzorkovací frekvence, jako je například 48kHz, 96kHz nebo dokonce 192kHz.

Vzorkovací frekvence souvisí i s nejvyšší možnou přenesenou (nebo zaznamenanou) frekvencí. Čím vyšší frekvenci potřebujeme přenést, tím vyšší vzorkovací frekvenci musíme použít (vždy minimálně dvojnásobnou). Pro frekvenci 1000Hz musíme použít vzorkovací frekvenci minimálně 2000kHz. Norma Audio CD, která je nastavená na 44,1kHz evidentně souvisí s maximální možnou slyšitelnou frekvencí lidským uchem, která se pohybuje kolem 20kHz. Snížením vzorkovací frekvence se nahrávka ochudí o vysoké frekvence, které jsou důležité pro barvu zvuku.