AC IN

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Označení vstupu pro střídavé napětí.