Kontrolér 6

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Kontrolér se dnes nejčastěji používá k nastavování hodnoty registrovaných nebo neregistrovaných parametrů (RPN, NRPN). Může mít několik fyzických podob. Buď se používá některý slider (posuvný jezdec) nebo otočný potenciometr – nejčastěji s nekončící dráhou. Rozšířilo se i používání většího plochého otočného regulátoru s ozubenými okraji a prohlubní na prst, které se nazývá alfakolečko nebo datakolečko. Kontrolér reaguje kontinuálně v reálném čase.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.