Zapojení v nahrávacím studiu

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Při zapojení je vždy nutné myslet v podstatě na tři cesty:

Tip 1
Napájení by rozhodně mělo být vždy dostatečně odděleno a odstíněno především od audio kabelů, tedy od cesty zvukových signálů. Pokud je to jen možné, neměly by se audio a napájecí kabely nikde sbíhat, neměly by vést těsně vedle sebe a pokud už se musí někde potkat, měly by se křížit kolmo, aby docházelo k co nejmenším styčným plochám a tedy co nejnižšímu rušení.

Tip 2
Druhá cesta je poměrně zřejmá. Mezi jednotlivými zařízeními musí vést kabely, které přenášejí data – například ze sekvenceru do tónového generátoru nebo z master keyboardu do sekvenceru, atd. Pokud tuto cestu opomeneme, budeme schopni vždy ovládat pouze ta zařízení, která mají klaviaturu nebo je možné je ovládat přímo z panelu. To by bylo značně omezující. Tato cesta je nejčastěji tvořena MIDI kabely, USB kabely nebo jinými datovými kabely.

Tip 3
Poslední cesta vede již vytvořená zvuková data, která se následně ještě upravují (například efekty) nebo míchají a nebo již vedou do zesilovače či reproduktorů. Tato cesta je důležitá, abychom vůbec slyšeli nějaký zvuk, který tak složitě vytváříme.