Základní nastavení parametru

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Defaultní hodnota parametru je taková, kterou bude parametr vysílat (nebo přijímač předpokládat, že ji má nastavit) v případě, že neurčíme jinak. Všechny parametry v MIDI mají svojí defaultní hodnotu. V softwarových verzích hudebních zařízení se na tuto hodnotu dá většinou rychle dostat dvojím kliknutím na virtuální ovladač parametru nebo přímo na hodnotu parametru zapsanou číselně. Pro řadu MIDI kontrolérů lze současně nastavit defaultní hodnoty vysláním MIDI kontroléru 121. Základní hodnoty některých parametrů je dobré znát z paměti nebo alespoň vědět kde je najdete.

Přílohy