Záznam zvuku na pevný disk

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Zvuk se zaznamenává digitálně přímo na pevný disk zařízení. Může se jednat o veliký systém nebo o menší kompaktní (třeba i vícestopé) zařízení. Tento způsob nahrávání má všechny výhody práce s disky jako paměťovými médii, mezi které patří například rychlý přístup pro čtení i zápis na libovolné místo na disku, možnost snadného kopírování v rámci jednoho média, atd.