Kontrolér 7

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Může se jednat o hlavní regulátor hlasitosti na zařízení, ale často není tento povel vysílán do MIDI. Nejčastěji jde tedy o nožní kontinuální ovladač. Využívá se k nastavení absolutní výstupní úrovně hlasitosti zařízení. Pro relativní hlasitost se pak používá kontrolér 11. Kontrolér 7 by tedy měl být v každé MIDI skladbě vyslán jen jednou, a to hned na začátku.

Ve své fyzické podobě se nejčastěji používá jako posuvný jezdec (též nazýván klika, šavle, táhlo nebo fader). Kontrolér reaguje kontinuálně v reálném čase.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.