Zesilovač

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Signály, které vycházejí z různých zvukových zdrojů jsou velice tiché a nemají potřebný výkon, aby mohly rozkmitat membránu reproduktoru. Musejí být zesíleny. Každý zesilovač má svůj nominální výkon (měřený ve Wattech), který určuje, jak moc dokáže vstupní signál zesílit. Soustava reproduktorů, má naopak určitý minimální požadovaný výkon – v technických požadavcích bývá kromě tohoto parametru uveden i doporučený výkon. Pokud k nim připojujeme zesilovač, měli bychom se požadovanými hodnotami řídit.

Další důležitou hodnotou je impedance, měřená v ohmech. Ta by měla být vždy shodná nebo nižší než výsledná impedance soustavy reproduktorů. Pokud tak neučiníme, může dojít k trvalému nevratnému poškození reproduktorů.