Změna časového základu

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Při tomto procesu se nezávisle mění dva základní parametry zvukového signálu. Jedná se o trvání a frekvenci. Pokud se mění trvání, pak zůstává frekvence na původní hodnotě a naopak. Je snaha o to, aby se pokud možno nezměnila barva (spektrální charakteristika) signálu nebo jen nepatrně. V dnešní době jsou již procesory počítačů a efektových jednotek natolik rychlé, že se tento efekt dá použít i v reálném čase.

K časové kompresi/Time Stretching dojde tak, že se z původního signálu vypustí určité drobné časové úseky. Naopak k časové expanzi/Time Warping dojde opakovaným přehráváním drobných časových úseků původního signálu.

Celý proces však není tak jednoduchý. Provází ho velké množství problémů, které bylo potřeba vyřešit a dodnes se na jejich řešení pracuje. Například se jedná o vhodnou volbu drobných časových úseků, které se buď vypouštějí a nebo opakovaně přehrávají. Pokud by bloky byly příliš velké, jejich opakování by se projevilo jako ozvěna; jejich vynecháním by mohlo dojít k vypuštění důležitým parametrům zvuku, jako je například náběh. Pokud by byly příliš krátké, projevily by se jako namodulovaný signál nebo hřebenový filtr. Správná délka je závislá na vstupním signálu.

Časová komprese a expanze je důležitým prvkem například při dolaďování nepřesně ladících nástrojů v nahrávce. Pouhým zrychlením (nebo zpomalením) nahrávky se sice zvýší (sníží) základní frekvence, ale zároveň se zkrátí (prodlouží) čas přehrávaného úseku. Aby byla nahrávka v synchronu, je potřeba použít právě časovou kompresi nebo expanzi.

Tip 1
Změny časového základu se dá vhodně použít v hudbě k obrazu. Pokud je hudba kratší nebo delší než by bylo potřeba k danému filmovému obrazu, dá se použít časová komprese nebo expanze na dorovnání délky. Zároveň však nedojde ke změně základní frekvence (v podstatě ladění), jak by k tomu došlo při pouhém zrychlení nebo zpomalení nahrávky.