Kontrolér 8

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Nastavení poměru dvou zvukových zdrojů nástroje. Hodnota 0 představuje maximální hlasitost zdroje vlevo (nebo ve spodní polovině), offsetová hodnota 64 představuje stejnou hlasitost obou zdrojů a 127 představuje maximální hlasitost zdroje vpravo (nebo v horní polovině). Kontrolér reaguje kontinuálně v reálném čase.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.