Zvláštní systémová data

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Jedná se o specifická MIDI data pro jednotlivá zařízení pro přenos zvuků, editačních parametrů, atd. Data začínají vždy stavovým bytem $F0. Následuje identifikační kód a to buď univerzální nebo firemní. Na univerzální data by měla reagovat všechna zařízení, na firemně specifická pouze zařízení dané firmy. Za identifikačním kódem následuje libovolný počet bytů, dle délky zprávy. Konec zvláštních systémových dat je označen bytem $F7.

Tip 1
Ruční psaní zvláštních systémových dat je velmi složité. Vyžaduje velké (až zbytečné) znalosti těchto zpráv. V podstatě se jedná o znalost mnohých tabulek, které zvláštní systémová data pro dané zařízení popisují. Naštěstí však existují editory, kde je možné veškerá data, která se vysílají pomocí SysEx, nastavit v přehledném grafickém prostředí. Data je pak možné uložit v nativním formátu editoru nebo vyexportovat jako SMF soubor, který již obsahuje příslušné SysEx zprávy a nebo exportovat rovnou jako jednotlivé soubory SYX pro SysEx. Pokud je editor naprogramován precizně a dodržuje MIDI normu, pak je nejlepší exportovat soubory rovnou jako SMF. Při exportu do SYX souboru se často stává, že jsou data vyexportována do jediného velkého balíku, kterým je nástroj při vyslání zahlcen. Tento způsob neodpovídá pravidlům MIDI normy.

Přílohy