Zvuk

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Vlnění, které je schopen člověk vnímat sluchem, ale i takové, které vnímat nedokáže – infrazvuk a ultrazvuk.