Zvukové digitální formáty

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

U všech zvukových formátů je důležité uvědomit si, že se jedná o digitální data. Z toho vyplývá řada omezení (zvuk není spojitý), ale i výhod a možností (poměrně snadná přenosnost, kategorizace, možnost dokonalé kopie 1:1, atd.). Zvukové formáty se obecně dají rozdělit na bezeztrátové (bez komprese) a ztrátové (ty používají nějaký typ komprese, čímž zmenšují svou velikost, ale zároveň nějakým způsobem degradují zvuk). Bezeztrátové zvukové formáty se používají například pro archivaci, v nahrávacích studií a všude tam, kde je na prvním místě kvalita zvuku. Formáty s kompresí se používají k běžnému poslechu, kdy je zvuk používán jako kulisa a nejsou na jeho kvalitu kladeny příliš vysoké nároky, nebo tam, kde rozhoduje velikost souboru.

Seznam některých digitálních zvukových formátů: