Kontrolér 10

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Jedná se o směrování ve stereobázi. Hodnota 0 odpovídá pozici zcela vlevo, offsetová hodnota 64 uprostřed a hodnota 127 zcela vpravo. Kontrolér reaguje v reálném čase. Ve své fyzické podobě je nejčastěji používán jako otočný potenciometr. Kontrolér reaguje kontinuálně v reálném čase.

Tip 1
V moderní hudbě se často používají kontinuální změny tohoto kontroléru v průběhu skladby (nástroje se přesouvají ve stereu). Pokud však ve skladbě používáme simulaci některého akustického nástroje a přejeme si, aby tato simulace byla co nejpřirozenější, je třeba se zamyslet, zda je takového pohybu nástroj schopen. Například stěhování klavíru ve stereu je v akustických podmínkách velmi nepravděpodobné. To stejné platí i v okamžiku, kdy akustický klavír sejmeme jedním mikrofonem mono a následně bychom s ním chtěli pohybovat po stereobázi během skladby při mixu.

Tip 2
Pokud budeme provádět kontinuální změnu kontroléru v některé stopě, nemusíme kontrolér složitě programovat. V moderních sekvencerech stačí pouze zobrazit křivku stereopozice, a tu pak podle potřeby vymodelovat.

Tip 3
Moderní sekvencery obsahují spousty předdefinovaných souborů pro různé hudební styly. Pokud si některý předdefinovaný soubor otevřeme, budou již jednotlivé zvuky na svém místě ve stereopozici. Je dobré toto rozmístění dodržet. Jedná se o určitá nepsaná pravidla, na které je posluchač zvyklý.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.