Kvákadlo

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Speciální efekt, který se začal používat u kytar. Zvuk mění tak, že zní jakoby "kvákal". K dispozici jsou dva modely – buď lze kvákání řídit manuálně (většinou nožním pedálem) nebo lze nastavit automaticky s určitou frekvencí pod slyšitelným pásmem.