Kontrolér 11

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Relativní změna hlasitosti v rámci absolutní hlasitosti nastavené kontrolérem 7. Pokud je kontrolér 7 nastaven na hodnotu 127, pak má kontrolér 11 ve svém rozsahu 0 až 127 stejný efekt, jako právě kontrolér 7. Pokud je kontrolér 7 nastaven na hodnotu 64, získá kontrolér 11 dvakrát jemnější regulaci hlasitosti (pro rozsah 0 až 127 je 128 kroků, zatímco kontrolér 7 by použil pouze 65 kroků). Pomocí tohoto kontroléru je možné dát nahrávce výraz (expresy). Ve své fyzické podobě se nejčastěji jedná o nožní kontinuální ovladač. Rozhodně se vyplatí používat kontroléry 7 a 11 tak, jak jsou v normě definovány. Ušetří to spoustu času a možných potíží. Kontrolér reaguje kontinuálně v reálném čase.

Tip 1
Rozhodně se vyplatí pro Fade-In a Fade-Out používat zásadně vždy tento kontrolér. Pokud totiž budeme následně muset z nějakého důvodu změnit hlasitostcelé stopy, změníme ji pouze jednou na začátku skladby kontrolérem 7. Nebudeme tedy muset znovu přeprogramovávat celý Fade-In ani Fade-Out (ani jiné výrazové prvky používající relativní změnu hlasitosti) naprogramované kontrolérem 11.

Tip 2
Pokud budeme provádět kontinuální změnu kontroléru v některé stopě, nemusíme kontrolér složitě programovat. V moderních sekvencerech stačí pouze zobrazit křivku exprese, a tu pak podle potřeby vymodelovat.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.