Tlačítko

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Fyzický nebo virtuální ovladač se dvěma stavy – zapnuto/vypnuto.