Začátek záznamu

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Místo (značka), odkud je možné provádět záznam do nahrávky. Místo pro ukončení záznamu se nazývá Record Exit.