Kontrolér 15

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Není normou nijak definován.

Dnes je ale často používán jako malý páskový ovladač. Jde o senzorový ovladač. Přitlačením prstu k destičce a jeho posunem se mění vysílaná hodnota. Zvednutím prstu se automaticky vrátí na počáteční nebo střední hodnotu. Kontrolér reaguje kontinuálně v reálném čase.

Tip 1
Kontrolér se po zvednutí prstu vrací do své offsetové polohy, ale hráč by často uvítal, kdyby i poté zůstal na poslední nastavené hodnotě. Je dobré pro tuto funkci naprogramovat nějaké tlačítko na panelu nástroje, které je v dosahu ruky ovládající páskový ovladač. Série Triton firmy KORG má tuto funkci často naprogramovanou na tlačítko SW2, což je velmi příjemné.

Tip 2
Data vysílaná malým páskovým ovladačem často řídí otrost zvuku. Používá se i ohýbání tónu, ale vzhledem k možnosti použít pro ohýbání klasické PitchBend kolečko to spíše považuji za zbytečné.

Pozor
Čísla MIDI kontrolérů (stejně jako i čísla zvuků) jsou někdy počítána od 0 do 127 (jako v tomto případě), jindy od 1 do 128. V druhém případě je třeba vždy přičíst k číslu MIDI kontroléru jedničku. Nejlépe se systém (0 až 127 nebo 1 až 128) pozná na prvním MIDI kontroléru, zda je zaznamenán jako 0 nebo 1. Naštěstí, v MIDI protokolu jako takovém tento zmatek není a zařízení si data předávají v pořádku.